top of page
Two Rivers Rosé 2020 table landscape

會員 Memberships

選擇您的嗜酒迷方案

 • 輕度上癮

  2,000$
  銅卡會員
  有效期 12 個月
  • 加贈 $1, 000購物金
  • 會員網站購物8折
 • 中度上癮

  6,000$
  銀卡會員
  有效期 12 個月
  • 加贈 $4, 000 購物金
  • 會員網站購物6折 *
  • 會員專屬產品通知
  • 客製化企業送禮方案 *
 • 重度上癮

  12,000$
  金卡會員
  有效期 12 個月
  • 加贈 $ 12, 000 購物金
  • 會員網站購物5折 *
  • 會員專屬產品通知
  • 客製化企業送禮方案 *

bottom of page